ติด gps รถยนต์

ติด gps รถยนต์ มีประโยชน์อย่างไร

ติด gps รถยนต์

ติด gps รถยนต์ คือ ระบบระบุตำแหน่งบนโลก หรือ จีพีเอส (Global Positioning System: GPS) ระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก โดยอาศัยการรับสัญญาณ จากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก ซึ่งทราบตำแหน่งได้ทั่วโลก โดยเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส จะสามารถคำนวณความเร็ว และทิศทางแล้วนำมาร่วมใช้งานร่วม กับโปรแกรมแผนที่ เพื่อใช้ในการนำทางหรือติดตามได้ ซึ่งระบบประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนอวกาศ ประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียม 3 ค่าย คือ อเมริกา รัสเซีย ยุโรป

คุณสมบัติ GPS สำหรับรถขนส่ง

 • รองรับเครื่องรูดบัตรแถบแม่เหล็ก (ขนส่งบังคับ)
 • แจ้งเตือนใช้ใบขับขี่ผิดประเภท (ขนส่งบังคับ)
 • ระบุตำแหน่งปัจจุบันของตัวรถ
 • ดูเส้นทางการวิ่งย้อนหลัง 6 เดือน
 • ดูสถานะเครื่องยนต์ ติดเครื่อง/ดับเครื่อง
 • ดูความเร็วที่ใช้ในการขับขี่
 • รายงานการใช้งานตัวรถ แบบละเอียด
 • ติดตั้งได้กับรถทุกประเภทวัตถุอันตรายทุกประเภท
 • มี Memory ในตัวเครื่อง เก็บข้อมูลตามข้อกำหนดกรมขนส่งทางบก

การทำงานของ GPS

 • พนักงานขับรถรูดใบขับขี่ก่อนขับรถหากไม่รูดบัตร หรือใช้บัตรผิดประเภท จะมีเสียงร้องเตือนจนกว่าจะใช้บัตรที่ถูกประเภทรูด
 • เครื่อง GPS จะส่งข้อมูลคนขับรถ และตำแหน่งพร้อมความเร็วไปยังผู้ให้บริการ และกรมขนส่งทางบก
 • ผู้ประกอบการสามารถดูตำแหน่งรถ และรายงานการใช้รถ ได้ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ มือถือ
 • สามารถดูตำแหน่งย้อนหลังได้ 6 เดือน
 • ข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังกรมขนส่งทางบกตลอด 24 ชม.

ข้อกำหนดจากกรมขนส่งทางบกสำหรับรถขนส่ง

สำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย (ลักษณะ 4) และรถลากจูง (ลักษณะ 9) ที่ใช้สาหรับลากรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัตถุอันตราย

รถบรรทุกลักษณะ 4 หรือรถที่ใช้ในการบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย เช่น รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมี วัตถุไวไฟ เป็นต้น รถบรรทุกลักษณะ 9 คือ รถที่คนทั่วไปเรียกว่า “รถหัวลาก” ซึ่งใช้สำหรับลากจูง กึ่งพ่วง เพื่อขนส่งวัตถุอันตราย

ข้อมูลรายงานกรมขนส่งทางบกตามกำหนดกรมขนส่งทางบก ประกอบด้วย

 • รายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด
 • รายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด (ต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง)
 • รายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด (ระยะเวลารวมกันเกินกว่า 8 ชั่วโมงใน ทุกๆ 24 ชั่วโมง)
 • รายงานการขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับขี่
 • รายงานการขับรถโดยใช้ใบอนุญาตผิดประเภท
 • รายงานการขับรถโดยไม่ใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
 • รายงานการปลดหรือการถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

ข้อกำหนดรายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด

รายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด จะออกเมื่อมีการขับรถเกินกว่าความเร็วที่กำหนดต่อเนื่องเกิน 2 นาที โดยรถแต่ละลักษณะมีข้อกำหนดด้านความเร็วต่างกันดังนี้

 • รถบรรทุกลักษณะ 4 (รถบรรทุกวัตถุอันตราย) รายงานความเร็วต่อเนื่องที่เกินกว่า 80 กม./ชม.
 • รถบรรทุกลักษณะ 9 (รถลากจูง) ที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย ให้รายงานความเร็วต่อเนื่องที่เกินกว่า 60 กม. /ชม.

ข้อกำหนดรายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด (ต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง)

รายงานจะออกเมื่อมีการขับรถต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสี่ชั่วโมง จีพีเอส ติดรถ โดยไม่มีการหยุดพักติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 30 นาที

 • รายงานจะออก เมื่อมีการขับรถรวมกันในรอบ 24 ชั่วโมง เกินกว่า 8 ชั่วโมง
 • รถคันหนึ่งวิ่งงานมาแล้ว 3 ชั่วโมง หยุดพักไป 3 ชั่วโมง และขับต่ออีก 3 ชั่วโมง หยุดพัก 3 ชั่วโมง ก่อนจะขับต่ออีก 3 ชั่วโมง รวมเวลาชับรถแล้วเป็น 9 ชั่วโมง อย่างนี้ถือว่าผิดเงื่อนไข รายงานจะแสดงและส่งถึงกรมขนส่ง

ข้อกำหนดรายงานการขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับขี่

เวลาที่เครื่องยนต์มีการทำงานหรือรถเคลื่อนที่โดยที่ไม่ได้รูดบัตรแสดงตัวผู้ขับขี่

ในปัจจุบันนี้ ธุรกิจรถเช่า ถือมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เช่น ความเสี่ยงด้านการถูกโจรกรรม / การนำรถไปใช้ในคดีอาญาต่าง / การใช้รถเกินชั่วโมงการทำงาน เป็นต้น

เทคโนโลยี GPS Tracking เข้ามามีบทบาทช่วยให้ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจนี้ หมดความกังวลไปได้ เพราะอุปกรณ์สามารถตรวจเช็คได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีความสามารถสั่งหยุดการทำงานของเครื่องยนต์ได้ทันที หากท่านผู้ประกอบการเล็งเห็นว่ามีความเสียงทางด้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวทรัพย์สินของท่าน

คุณสมบัติเบื้องต้นของอุปกรณ์

 1. STOP ENGINE สั่งหยุด หรือเชื่อมต่อการทำงานของเครื่องยนต์
 2. Battery Backup แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่อง อุปกรณ์สามารถทำงานต่อได้หากถูกตัดสายไฟหลัก
 3. Chipset 3G รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง
 4. Aluminium Case ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทานต่อการผุกร่อน
 5. GPS & GSM Antenna เสาสัญญาณขนาดใหญ่ ออกแบบและพัฒนาเพื่อการส่งข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้น
 6. SWITCH ON-OFF ออกแบบให้สวิทซ์เปิด-ปิด อยู่ภายด้านในตัวเครื่อง เพื่อป้องกันการทุจริต

การตรวจเช็คสถานะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

 1. สถานะเครื่องยนต์ (ติดเครื่อง / ดับเครื่อง)
 2. สถานะแบตเตอรี่ (เชื่อมต่อ / ถูกตัดออก)
 3. ความเร็วของรถ ณ.เวลาปัจจุบัน
 4. ตำแหน่งปัจจุบันของรถได้ตอลด 24 ชั่วโมง
 5. ทุกสถานะของรถ โดยเลือกเฉพาะบางช่วงเวลาที่ท่านต้องการได้
 6. ระยะทางการใช้งานรถในแต่ละวัน
 7. ข้อมูลย้อนหลัง ได้ 6-12 เดือน

การตั้งค่าแจ้งเตือนอัตโนมัติ

 1. เมื่อรถมีความเร็วเกินกำหนด
 2. เมื่อรถถูกตัดสายไฟ
 3. เมื่อรถถูกตัดสายสัญญาณ
 4. เมื่อรถไปพื้นที่สุ่มเสี่ยง เช่น เขตชายแดน/จุด POI
 5. เมื่อรถออกนอกเส้นทางที่กำหนด

การบริหารจัดการข้อมูล

 • บริหารจัดการ ผู้ใช้งาน / ผู้ตรวจสอบ / ผู้สั่งงาน เพิ่มเติม
 • เรียกรายงานค่าสถานะต่างๆ เป็นรายวัน รายเดือน หรือตามช่วงเวลาที่กำหนดได้
 • สามารถรายงานออกมาเป็น PDF หรือ Excel
 • บริหารจัดการ สร้างตำแหน่งเฉพาะบนแผนที่ เช่น ตำแหน่งโกดังสินค้า , ตำแหน่งปั๊มน้ำมัน เป็นต้น
 • บริหารจัดการ ตั้งค่าบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น วันครบรอบภาษีประจำปี / วันหมดอายุประกันภัย / วันครบกำหนดการ
 • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นต้น

ข้อดีของระบบ GPS

 • รู้ทุกเส้นทางที่รถไปมา รวมถึง วัน เวลา ความเร็ว ทิศทาง ระยะทางทั้งหมด
 • ใช้ได้ทั้งการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ หรือในอวกาศ
 • ประหยัดรายจ่ายและค่าน้ำมัน เพิ่มเที่ยวขนส่งงานโดยไม่เพิ่มจำนวนรถ 
 • ไม่มีค่าใช่จ่ายรายเดือน
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกเลย ในการใช้งาน และสามารถบันทึกข้อมูลได้สูงสุดถึง 13,000 ครั้งต่อวัน (ซึ่งระบบ Real-Time ทำไม่ได้)
 • เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจได้ดี ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบติดตามยานพาหนะ BG-FLEET Management

สนใจ เเอดไลน์ LINE : @GeniusGPS

กลับหน้าหลัก

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *